Poštovani dragi gosti, obaviještavamo Vas će restoran MUZEJ, zbog kolektivnog godišnjeg odmora, u periodu od…